Torsantaka 1, 2 ja 12 osakaskunnan ylimääräinen kokous

Aika: 7.10.2023 klo 13:00 - 15:00
Paikka: Myllytupa