Torsantaka 1, 2 ja 12 osakaskunnan vuosikokous 10.6.23 klo 14

10.6.2023 klo 14:00

Myllykota