Torsantaka 1, 2 ja 12 osakaskunnan sääntömääräinen vuosikous 27.6.2020 klo 15

11.6.2020 klo 10:11

Torsantaka 1, 2 ja 12 osakaskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 27.6.2020 klo 15 Kemppilän myllyllä.

Kokouksessa käsitellään säännöissä mainitut vuosikokousasiat sekä lisäksi:

- vapakalastuksen erillismaksu

- sääntöjen muuttamisasia

- kalastusaluekysymys

- veneisiin ja pyydyksiin kohdistuva ilkivalta

- osakkaiden kirjelmät osakaskunnalle

 

Kokouksen päätyttyä on mahdollisuus ostaa pyydysmerkkjä.

 

Tervetuloa!

Hoitokunta